Disclaimer van Trendheads.nl en Trendheads.nl/shop/

Trendheads.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn afkomstig van o.a. social media kanalen, blogs en webshops. Heeft trendheads.nl per ongeluk een foto gebruikt waar rechten op zijn verleend? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via bovenstaand contactformulier.

Alle rechten voorbehouden

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan trendheads.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook.

Externe links

Update 15/05/2017: Trendheads.nl bevat géén affiliate links meer.

Deze website bevat (affiliate) links naar niet trendheads.nl pagina’s. In het geval van een affiliate link ontvangen wij een commissie mocht jij als bezoeker via trendheads.nl een aankoop doen bij een van de webshops waar trendheads.nl naartoe linkt. Trendheads.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Toegezonden informatie

Door Trendheads.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Trendheads.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.

Notice & takedown

De informatie op deze website (Trendheads.nl) is met grote zorg samengesteld. Mocht je tevergeefs toch materiaal aantreffen waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u enigszins denkt dat dit materiaal onrechtmatig is, dan kun je via het contactformulier een verzoek indienen om het betreffende materiaal van de website te laten verwijderen.
Wees a.u.b. zo zorgvuldig mogelijk bij het indienen van het verzoek zodat wij je aanvraag in behandeling kunnen nemen. Vernoem daarbij de rechtmatige eigenaar en de oorspronkelijke bron van het materiaal en de contactgegevens.

The information provided on this website (Trendheads.nl) is composed with great care. However, due to the enormous amount of images circulating the internet with no reliable source, it is entirely possible that we accidently used one of your copyrighted images.  We value your work and effort and we are of course more than happy to credit you as a source. Should you find material that is in violation of copyright of any kind, please contact us right away via the contactform below. Please be as detailed as possible when submitting your request in order for us to quickly assess your request and remove or credit the copyrighted material. Please state the ownership of the material and the original source as well as your contact information.