Disclaimer van trendheads.nl/shop/

Trendheads.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn afkomstig van o.a. social media kanalen, blogs en webshops. Heeft trendheads.nl per ongeluk een foto gebruikt waar rechten op zijn verleend? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via bovenstaand contactformulier.

Alle rechten voorbehouden

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan trendheads.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook.

Externe links

Update 15/05/2017: Trendheads.nl bevat géén affiliate links meer.

Deze website bevat (affiliate) links naar niet trendheads.nl pagina’s. In het geval van een affiliate link ontvangen wij een commissie mocht jij als bezoeker via trendheads.nl een aankoop doen bij een van de webshops waar trendheads.nl naartoe linkt. Trendheads.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Toegezonden informatie

Door Trendheads.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Trendheads.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.